Moderní výrobní technologie 2019

Katedra obrábění, montáže a strojírenské technologie pořádá konferenci v souvislosti s 55. výročím vzniku katedry pod záštitou děkana Fakulty strojní, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Datum: 28. a 29. listopadu 2019

Místo konání: Nová Aula, NA1 a NA2 a přístavba CPIT TL1

Na konferenci se registrujte prostřednictvím elektronického formuláře.

Konference je určena pouze pro zvané hosty!

Kontaktní osoba/Contact Person: Ing. Simona Krišáková, tel.: +420 597 324 466

 

Program konference:

Čtvrtek 28. 11. 2019
8:30 – 10:00……registrace účastníků (Nová Aula VŠB-TUO NA1)
10:00 – 11:30……slavnostní zahájení konference, historie a současnost katedry, předání děkovných listů
11:30 – 11:45……coffee break
11:45 – 12:30……představení Centra aditivních technologií a 3D skenování Protolab
12:30 – 13:30……oběd (Nová Aula VŠB-TUO NA2)
13:30 – 14:30……prohlídka nové budovy CPIT TL1 a Centra 3D tisku Protolab
15:00 – 17:00……odborné přednášky, posterová sekce
17:00 – 18:00……coffee break
18:00……společenský večer s diskuzí (Nová Aula VŠB-TUO NA2)

Pátek 29. 11. 2019
9:00 – 10:30……odborné přednášky, posterová sekce
10:30 – 11:00……coffee break
11:00 – 12:30……odborné přednášky, posterová sekce
12:30 – 13:00……ukončení konference
13:00 oběd

Důležité termíny:
Termín pro zaslání elektronické přihlášky: 15. 11. 2019
Termín pro rezervaci ubytování: 15. 11. 2019

 

Conference programme

Thursday 28. 11. 2019
8:30 – 10:00……registration of participants (New Aula VSB-TUO NA1)
10:00 – 11:30……opening ceremony, history and present of the department, handover of thank-you notes
11:30 – 11:45……coffee break
11:45 – 12:30……presentation of the Protolab 3D printing center
12:30 – 13:30……lunch (New Aula VSB-TUO NA2)
13:30 – 14:30……tour through the new CPIT TL1 building and the Protolab 3D Printing Center
15:00 – 17:00……lectures, poster section
17:00 – 18:00……coffee break
18:00……social evening with discussion (New Aula VSB-TUO NA2)

Friday 29. 11. 2019
9:00 – 10:30……lectures, poster section
10:30 – 11:00……coffee break
11:00 – 12:30……lectures, poster section
12:30 – 13:00……end of the conference
13:00……lunch

Important notes
Deadline for web (on-line) application: 15. 11. 2019
Deadline for booking of accommodation: 15. 11. 2019